İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİNİN BEŞİNCİSİ ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından AB destekli 6 milyon Avro’luk hibe programı kapsamında çok tehlikeli sektörlere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla tüm ülke genelinde hibe sağlanacak olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin bilgilendirme ve eğitim toplantılarının altıncısı Adana’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
 
Hibe Programı Bilgilendirme ve Tanıtım Günleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT’un açılış konuşmalarıyla başladı. KURT açılış konuşmasında, İSG alanı için ilk kez Hibe Programı uygulanmasının çalışanların, işverenlerin, kamunun, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, sistemde yer alan tüm aktörlerin katılımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına büyük katkı vereceğini belirterek, organize sanayi bölgeleri yönetimi, üniversiteler, STK’lar, meslek örgütleri vb. uygun başvuru sahibi kuruluşların İSG’ye dair verecekleri destekler ile çok tehlikeli sektörde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanacağını söyledi.